DOWNLOAD แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมกรมการแพทย์

แผนภาพกระบวนงานการจองห้องประชุมกรมการแพทย์ผ่านระบบออนไลน์

กำลังประมวลผล...

ปฏิทินการใช้ห้อง
คือรายการจองที่รอการอนุมัติ ,  คือรายการจองที่ผ่านการอนุมัติ

« กรกฎาคม 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
วันหยุดครึ่งปีธนาคาร
2     3     4  5  6  7
8 9   10   11     12  13     14
15 16     17  18   19   20   21
22 23   24 25      26   27 28
29 30 31