DOWNLOAD แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมกรมการแพทย์

แผนภาพกระบวนงานการจองห้องประชุมกรมการแพทย์ผ่านระบบออนไลน์

กำลังประมวลผล...

ปฏิทินการใช้ห้อง
คือรายการจองที่รอการอนุมัติ ,  คือรายการจองที่ผ่านการอนุมัติ

« กันยายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3    4    5    6   7   8
9 10   11      12   13  14  15
16 17   18   19    20  21  22
23 24   25    26    27     28    29
30