DOWNLOAD แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมกรมการแพทย์

แผนภาพกระบวนงานการจองห้องประชุมกรมการแพทย์ผ่านระบบออนไลน์

กำลังประมวลผล...

ปฏิทินการใช้ห้อง
คือรายการจองที่รอการอนุมัติ ,  คือรายการจองที่ผ่านการอนุมัติ

« กันยายน 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1   2  3  4  5
6 7 8 9  10  11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24  25 26
27 28 29 30